Kevätkokous Ahvenistolla!

Kevätkokous pidetään Ahvenistolla lauantaina tunti kilpailun päättymisen jälkeen, tiedotamme tarkemman paikan lauantaina.

Kokouskutsu:

Legends Cars Finland Ry:n kevätkokous pidetään 12.6.2021 Ahvenistolla

Esityslista:

Kokouskutsu 5.6.2021

Yhdistyksen keväkokous

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Esityslistan hyväksyminen
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2020
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselleja muille vastuuvelvollisille
  7. Muut asiat
  8. Kokouksen päättäminen

Muistakaa koronavälit, maskisuositus.