Kevätkokous Botniaringillä 5.7.

Kevätkokous pidetään Botniaringillä perjantaina 5.7. klo 19.30

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjan
tarkistajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2023
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen

Kutsu nähtävissä täällä