Sääntötiedote

Säännöt kaudelle 2018 on nyt julkaistu. Alkuperäinen ajatus oli julkaista säännöt vuoden 2017 loppuun mennessä, mutta sääntöjen kanssa tehty työ on iso ja säännöt on päivitetty jokaiselta kohdalta seuraamaan INEX-sääntöä, joten tästä syystä aikataulu venyi hiukan alkuperäisestä suunnitelmasta.

Alun perin yhdistyksen kokouksessa päätettiin, että INEX-säännöt käännetään ja Suomi-sääntö päivitetään seuraamaan INEX-sääntöä. Käännöstyö tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun oppilastyönä. Jussi Viitala oli käännöstyön tekijänä. Kiitos Jussille kovasta ja hankalasta työstä.

Hallituksessa lähdettiin sääntöjen päivitystä miettimään ja siellä päätettiin tehdä toimintamalli niin, että perustetaan tekniikk ryhmä joka käy säännöt läpi kohta kohdalta. Tekniikkaryhmän kokoukseen kutsuttiin Markku Yliaho, Jarno Hokkanen, Kari Koivisto, Mika Lipsanen, Joppe, Johan Ahokas, Katsastaja Heikki Ojala ja hallituksesta sääntövastaava Juhani kari sekä allekirjoittanut. Kokoukseen estyi osallistumasta Jarno Hokkanen sekä Markku Yliaho.

Tämän kokouksen pohjalta säännöt liitteineen on muokattu lopulliseen muotoon. Hallitus on käsitellyt säännöt tekniikkaryhmän esityksen pohjalta ja täydentänyt kansallisten lisäysten osalta. Kaikkinensa sääntöjen käsittelyyn on osallistunut iso ja ammattitaitoinen Legends-porukka ympäri Suomen. Suuri kiitos heille omasta ajankäytöstä lajin edistämiseen ja sääntöjen päivittämiseen.

Säännöt on pyritty tekemään kaikkia huomioiden sekä niin että epäselvyydet vähenisi. Lisäksi koko ajan on pyritty pitämään INEX-säännöstä kiinni ja jos Suomen olosuhteisiin on ollut tarvetta muuttaa jotain, niin se on tehty kansallisilla lisäyksillä.

Uudet säännöt on nyt voimassa koko kauden ja sääntöjen noudattamista tullaan seuraamaan katsastuksen toimesta ja nämä säännöt koskee kaikkia sarjasääntöjen mukaisia kilpailuja sekä kilpailuun osallistujia. Ensi syksynä käsitellään kauden 2019 säännöt ja kuskeilta toivotaan kauden aikana kehitysehdotuksia sääntöihin.

INEX-sääntöihin tulevat muutokset 28.1.2018 jälkeen käsitellään kaudelle 2019 päivitettäviin Suomi-sääntöihin. Kauden 2018 Suomi-säännöt on voimassa 28.1.2018 alkaen.

INEX sekä muut katsastusvälineet tullaan laittamaan myöhemmin keväällä tiedoksi nettisivuille valokuvien kera.

Legends Cars Finland Ry
Hallitus
Juha Nisula